Zdrowie Publiczne (SCOPH)

SCOPH (Standing Committee on Public Health)


Program Stały ds. Zdrowia Publicznego (SCOPH) łączy studentów medycyny z całego świata w celu nauki, budowania umiejętności, współpracy, odkrywania i wymiany pomysłów w odniesieniu do kwestii związanych ze zdrowiem publicznym, włączając w to problemy zdrowia globalnego, polityki zdrowotnej, promocji zdrowia i aktywności edukacyjnej. Kierującą nami jest wizja, w której członkowie IFMSA-Poland zdobywają optymalne umiejętności i wiedzę osiągając pełnię swojego potencjału, aby przyczynić się do tworzenia zdrowszego społeczeństwa w zakresie ich możliwości jako studenci oraz przyszli lekarze. Realizujemy to poprzez ogólnopolską wymianę wiedzy, tworzenie projektów edukacyjnych i profilaktycznych, działalność opiniotwórczą i rzeczniczą, współpracę międzynarodową, organizację kampanii w mediach społecznościowych, prowadzeniu warsztatów umiejętności i ustawiczne kształcenie. 

Projekty organizowane w naszym Oddziale:

Zdrowie pod Kontrolą – flagowy projekt SCOPH, dla wielu osób pierwsze doświadczenie z IFMSA-Poland, akcja profilaktyczna w jednej z galerii handlowych, podczas której wolontariusze mierzą ciśnienie tętnicze, badają poziom glikemii, edukują na temat profilaktyki chorób nowotworowych, dokonują pomiaru składu ciała, udzielają porad dietetycznych, pokazują jak wykonać samobadanie piersi/jąder oraz uczą podstaw pierwszej pomocy.

Marrow Hero -  projekt współorganizowany z Fundacją DKMS dotyczący szerzenia świadomości o dawstwie szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych oraz rejestracji potencjalnych dawców.

Ratowanie na Spontanie projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych i liceum dotyczący podstaw udzielania pierwszej pomocy z praktyczną nauką poprawnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) oraz umiejętności obsługiwania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Psychiatria też dla ludzi – projekt zwracający uwagę na zaburzenia psychiczne, coraz częściej diagnozowane u dzieci i młodzieży i to, że zgłoszenie się po pomoc nie jest niczym wstydliwym.

Zaburzenia odżywiania - projekt psychiatryczny skierowany do młodych ludzi, w ramach którego wolontariusze edukują na temat zaburzeń odżywiania, sygnalizują pierwsze niepokojące objawy, a także udzielają informacji na temat miejsc, w których można uzyskać pomoc

Antitobacco - projekt skierowany głównie do uczniów liceum o szkodliwości palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych

Zaszczep wiedzę – projekt mający na celu przekazanie rzetelnych dowodów na skuteczność i bezpieczeństwo szczepień oraz rozwianie wątpliwości i mitów z nimi związanych.

ProfiRAKtyka - projekt skupiający się na edukowaniu o profilaktyce chorób nowotworowych i konieczności samobadania się celem utrzymania dobrego stanu zdrowia.

Lekcja kontra infekcja – osoby zaangażowane w ten projekt zajmują się tłumaczeniem dzieciom jak przenoszą się zarazki, jak ważne jest mycie rąk czy zasłanianie noska podczas kichania.

Kostek z Klasą - kolejna akcja skierowana do najmłodszych, w której wolontariusze opowiadają dzieciom o tym, jak ważna jest dobra postawa, odpowiednia dieta czy codzienna aktywność fizyczna.

Serce masz tylko jedno - projekt skierowany głównie do starszych ludzi, skupiający się na organizowaniu akcji pomiaru ciśnienia czy glikemii oraz prowadzeniu projektów edukacyjnych odnośnie etiologii i profilaktyki najczęstszych chorób kardiologicznych

Sugarproof - raczkujący projekt naszego oddziału, zwracający uwagę na coraz powszechniejszy problem, jakim jest cukrzyca.

Wpływ Zmian Klimatycznych - nowy ekologiczny projekt SCOPH, zwiększający świadomość ludzi na temat zmian klimatu i tego jak wpłynie to na nasze zdrowie.

 

Naszym Koordynatorem Lokalnym ds. Zdrowia Publicznego jest Julia Marczuk, e-mail: lpo@krakow.ifmsa.pl


Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.