Prawa Człowieka i Pokój (SCORP)

SCORP (Standing Committee on Human Rights and Peace)

Działania Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (SCORP)  opierają się na realizacji projektów ogólnopolskich i lokalnych, w ramach których zapoznajemy studentów medycyny, jak i całe społeczeństwo, z tematyką Praw Człowieka. Chcemy również nieść pomoc osobom z naszego najbliższego otoczenia, które z różnych przyczyn potrzebują wsparcia. Stąd propozycje wolontariatów, zależne od poszczególnych miast.
W Polsce staramy się zwracać uwagę zarówno na problemy globalne, jak i te  w naszej Ojczyźnie. Często skupiając się na konfliktach zbrojnych na świecie, katastrofach naturalnych, powszechnym łamaniu Praw Człowieka w innych państwach zapominamy o problemach z którymi możemy zetknąć się na co dzień - milionach ludzi którzy nie mają dachu nad głową, o małych wojnach w zaciszach domowych czy też braku ludzkiego podejścia do osób niepełnosprawnych.

 

Naszym Koordynatorem Lokalnym ds. Praw Człowieka i Pokoju jest Ewa Czarnecka, e-mail: lorp@krakow.ifmsa.pl


Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.