Praktyki Kliniczne (SCOPE) oraz Wymiana Naukowa (SCORE)

SCOPE&SCORE (Standing Committee on Proffesional Exchange & Standing Committee on Research Exchange)
W ramach Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (SCOPE) i Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (SCORE), zbiorczo nazywanych przez nas “Exchanges”, nasz kraj co roku opuszcza prawie 500 osób - studentów medycyny i nie tylko, a w ich miejsce przyjeżdża tyle samo studentów zagranicznych, którzy wybrali Polskę jako kraj, w którym chcą spędzić miesiąc, praktykować medycynę, uczestniczyć w projektach naukowych i poznawać naszą kulturę.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj do zakładki “Praktyki i Wymiany Międzynarodowe” (Będzie wkrótce)

Naszym Koordynatorem Lokalnym ds. Praktyk Klinicznych dla Studentów Wyjeżdżających jest Magdalena Jop, zaś dla Studentów Przyjeżdżających Illia Lastovetskyi, e-mail: leo@krakow.ifmsa.pl

Wymianami Naukowymi natomiast zajmuje się Weronika Michalik, e-mail: lore@krakow.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.