Zarząd Oddziału Kraków

ZARZĄD ODDZIAŁU ORAZ KOMISJA REWIZYJNA W KADENCJI 2022/2023

 

Prezydent Oddziału 
Rafał Fyda
prezydent@krakow.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu 
Anna Róg
vpe@krakow.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich 
Agata Pluta
vpm@krakow.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału 
Katarzyna Deleska
skarbnik@krakow.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału 
Natalia Kwiatkowska
sekretarz@krakow.ifmsa.pl

Koordynatorka Lokalna ds. Wymiany Naukowej  
Weronika Michalik
lore@krakow.ifmsa.pl

Koordynator Lokalna ds. Praktyk Klinicznych Studentów Przyjeżdżających
Zuzanna Wadowska
leo@krakow.ifmsa.pl

Koordynatorka Lokalna ds. Praktyk Klinicznych Studentów Wyjeżdżających
Julia Rybak
leo@krakow.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego 
Maksymilian Łebek
lpo@krakow.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej 
Jagoda Sarad
lome@krakow.ifmsa.pl

Koordynatorka Lokalna ds. Praw Człowieka i Pokoju 
Ewa Czarnecka
lorp@krakow.ifmsa.pl

Koordynatorka Lokalna ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS
Julia Błajszczak
lora@krakow.ifmsa.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału 
Małgorzata Kurowska
Wiktoria Bąk                                                                                                                                                                                   Ryszard Feret                                                                                                                                                    kro@krakow.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.