Zarząd Oddziału Kraków

ZARZĄD ODDZIAŁU ORAZ KOMISJA REWIZYJNA W KADENCJI 2021/2022

 

Prezydent Oddziału 
Bartosz Roś
prezydent@krakow.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu 
Mateusz Wylaź
vpe@krakow.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich 
Ryszard Feret
vpm@krakow.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału 
Kinga Krystek
skarbnik@krakow.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału 
Konrad Jesiołowski
sekretarz@krakow.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej  
Wiktoria Bąk
lore@krakow.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych 
Katarzyna Bartnik
leo@krakow.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego 
Julia Rybak
lpo@krakow.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej 
Michał Platschek
lome@krakow.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju 
Aleksandra Kozera
lorp@krakow.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS
Natalia Superson
lora@krakow.ifmsa.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału 
Maciej Kurp
Jerzy Skuciński
El-Ayachi Jr Stitou
kro@krakow.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.