Zarząd Oddziału Kraków

ZARZĄD ODDZIAŁU ORAZ KOMISJA REWIZYJNA W KADENCJI 2022/2023

 

Prezydent Oddziału 
Wiktoria Bąk
prezydent@krakow.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu 
Anna Róg
vpe@krakow.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich 
Ryszard Feret
vpm@krakow.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału 
Ignacy Jastrzębski
skarbnik@krakow.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału 
Natalia Zamorska
sekretarz@krakow.ifmsa.pl

Koordynatorka Lokalna ds. Wymiany Naukowej  
Weronika Michalik
lore@krakow.ifmsa.pl

Koordynator Lokalna ds. Praktyk Klinicznych Studentów Przyjeżdżających
Illia Lastovetskyi
leo@krakow.ifmsa.pl

Koordynatorka Lokalna ds. Praktyk Klinicznych Studentów Wyjeżdżających
Magdalena Jop
leo@krakow.ifmsa.pl

Koordynatorka Lokalna ds. Zdrowia Publicznego 
Julia Marczuk
lpo@krakow.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej 
Szymon Król
lome@krakow.ifmsa.pl

Koordynatorka Lokalna ds. Praw Człowieka i Pokoju 
Ewa Czarnecka
lorp@krakow.ifmsa.pl

Koordynatorka Lokalna ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS
Gabriela Kolka
lora@krakow.ifmsa.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału 
Kinga Krystek
Julia Rybak
kro@krakow.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.