Edukacja Medyczna (SCOME)

SCOME (Standing Committee on Medical Education)
Celem Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME) jest jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz badania i promowanie na uczelniach wyższych najlepszych rozwiązań w nauczaniu medycyny. Organizujemy liczne lokalne i ogólnopolskie warsztaty, konferencje i szkolenia, które są wyjątkową platformą do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat systemu nauczania na uczelniach medycznych w Polsce i na świecie. Szczególną uwagę zwracamy na to, aby każdy realizowany przez nas projekt posiadał część praktyczną. Pozwala to uczestnikom na sprawdzenie wiedzy teoretycznej, przyswojonej podczas organizowanych przez nas kursów i odbycie dodatkowych zajęć praktycznych, których często brakuje polskim studentom w programie studiów.

Projekty realizowane w naszym Oddziale:


Poznaj Swoją Specjalizację - wykłady z udziałem gości różnych specjalności, dzielących się doświadczeniami związanymi z wybraną specjalizacją, spotkania również przybliżają jak wygląda szkolenie specjalizacyjne poza granicami naszego kraju

Prawo Medyczne - wykłady i warsztaty poświęcone tematyce odpowiedzialności prawnej lekarzy w obecnych czasach

Warsztaty EKG - warsztaty doskonalące umiejętność odczytywania i interpretacji zapisu EKG

Jak Pisać Pracę Naukową - warsztaty wprowadzające w metodykę pisania pracy naukowej, zapoznające z obsługą medycznych baz danych czy przybliżających wiedzę z dziedziny statystyki

Rozmowy na moście - projekt przedstawiający proces samobójstwa od strony psychologicznej oraz mający na celu przygotowanie do konfrontacji z pacjentem w grupie ryzyka

Warsztaty Laparoskopowe- warsztaty doskonalące umiejętności praktyczne z zakresu laparoskopii

Warsztaty Szycia Chirurgicznego- projekt obejmujący doskonalenie zakładania szwów i umiejętności praktyczne z zakresu chirurgii

Warsztaty USG- zajęcia zapoznające z podstawami ustawienia aparatów, rodzajami głowic i przygotowaniem do badania, prezentowane także podstawy badania USG-Fast, które następnie studenci ćwiczą na sobie w małych grupach

Umieranie Ludzka Rzecz - projekt poświęcony efektywnej komunikacji z osobami śmiertelnie chorymi ze szczególnym naciskiem na umiejętności praktyczne

Medycyna Sportowa - projekt zapoznający z postępowaniem w przypadku najczęstszych urazów związanych z wybranymi dyscyplinami sportowymi

I Ty możesz zostać medykiem – projekt przedstawiający uczniom szkół średnim jak w rzeczywistości wyglądają nasze studia i możliwości rozwoju po ich zakończeniu

Med-Ex (Medical Education for Exchanges)- organizowanie anglojęzycznych warsztatów dla incomingsów z zakresu umiejętności praktycznych- szycie chirurgiczne, interpretacja EKG, pierwsza pomoc

 

Naszym Koordynatorem Lokalnym ds. Edukacji Medycznej jest Szymon Król, e-mail: lome@krakow.ifmsa.pl


Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.