10.06

Czwartek

17:00

Rozmowy na moście - Jak rozpoznać potencjalnego samobójcę?

Monika Makar

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu „Rozmowy na moście” - Jak rozpoznać potencjalnego samobójcę?

Zdrowie psychiczne to temat coraz bardziej liczący się w naszych czasach. Według niektórych teorii nawet około 80% prób samobójczych jest poprzedzonych występowaniem specyficznego stanu psychicznego określanego mianem zespołu presuicydalnego. Jak rozpoznać stan presuicydalny? Które objawy powinny nas zaalarmować?
Jak odróżnić niezaspokojoną potrzebę uwagi i czułości od realnych rozważań o odebraniu sobie życia? Czym charakteryzuje się zarys profilu psychologicznego typowego samobójcy? W jaki sposób najczęściej ludzie odbierają sobie życie? Jaką treść zawierają listy samobójców?

ZOOM Cloud Meetings, online