07.04

Środa

18:00

Utrata pacjenta pediatrycznego a rozmowa z rodziną - spotkanie z psychologiem | webinar

Michael Platschek
Serdecznie zapraszamy na spotkanie otwierające cykl ,,Umieranie Ludzka Rzecz”!
Celem tego projektu jest przełamanie tabu otaczającego temat śmierci i umierania oraz przekazanie podstawowych zasad pracy z osobami śmiertelnie chorymi.
W trakcie webinaru omówimy podejście do pacjentów pediatrycznych w ostatnich chwilach życia od strony praktyki klinicznej oraz jak przekazywać informację o stanie zdrowia dziecka rodzinie.
Umiejętność ta bywa często pomijana w trakcie naszych studiów, a jej nauka wymaga wieloletniego doświadczenia, którym podzielą się z nami nasze prelegentki - dr Iwoną Bednarską–Żytko i mgr Agnieszka Chmiel-Baranowska. Na co dzień pełnią odpowiednio rolę lekarza i psychologa w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Pracują z dziećmi, często głęboko upośledzonymi, objętymi opieką paliatywną. Pomagają zarówno osobom chorym, jak i całym ich rodzinom.

Online- Platforma Zoom Cloud Meetings