01.03

Niedziela

08:00

Iskra dla Życia - CKE Czerwionka-Leszczyny

Kacper Grudzień

W ramach wydarzenia charytatywnego, organizowanego w celu zbiórki pieniędzy na cierpiącego z powodu choroby Niemanna-Picka Maksa, delegaci krakowskiego oddziału IFMSA - Poland przeprowadzili serię kursów pierwszej pomocy z wykorzystaniem ćwiczebnego defibrylatora dla przedszkolaków, uczniów i dorosłych.

Centrum Kulturalno-Edukacyjne, Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36D