29.02

Sobota

11:30

Prezentacja i promocja projektów typu Peer Education organizowanych przez IFMSA-Poland Oddział Kraków

Bartosz Roś

Korzystając z zaproszenia na Krakowską Konferencję Nauczycieli Przyrodników, organizowaną przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO, nasi przedstawiciele wygłosili wykład na temat projektów typu Peer Education, które realizujemy w Naszym Oddziale. Konferencja miała zasięg ogólnopolski.

Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie