31.08

Sobota

11:00

Warsztaty Yogi Anatomicznej - układ ruchu część II

Urszula Sołdaj

Dnia 31.08 odbyły się "Warsztaty Yogi Anatomicznej - układ ruchu część II", przybliżające tematykę układu ruchu - szkieletu kończyn oraz związanych z nim grup mięśni. Prelekcję wstępną uzupełnioną o uwagi kliniczne poprowadziła Karolina Brzegowy, należąca do Studenckiego Koła Anatomii. Sekwencja asan przebiegała równolegle z prezentacją wybranych grup mięśni za pomocą atlasu anatomii 3D. Prelegenci z ekipy Yogi Anatomicznej przygotowali także podsumowanie najważniejszych informacji z wykładu, omówionych w postaci schematów i zestawień porównawczych. Ostatnim punktem warsztatów była medytacja neurologiczna. Na zakończenie przygotowany był również poczęstunek dla uczestników.

Link do fotorelacji: https://www.facebook.com/ifmsapolandkrakow/photos/pcb.2717534791630529/2717534301630578/?type=3&theater

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe CMUJ (sala S2), ul. Św. Łazarza 16