Akcje

12.11

Czwartek

19:00
Promocja programu SCORE podczas spotkania StudiUJ aktywie z PTSS Kraków

Podczas spotkania StudiUJ aktywnie z PTSS Kraków na platformie MS Teams studenci kierunku lekarsko-dentystycznego mieli okazję zapoznać się z możliwościami wyjazdu w ramach Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej.

08.11

Niedziela

17:30
Szkolenie z łączenia barw oraz projektowania w programie Canva dla SCOME

Dnia 8.11 odbyło się szkolenie przygotowane dla zespołu SCOME z obsługi programu Canva oraz wprowadzające w zasady harmonii barw w ramach projektowanych grafik (koło barw komplementarnych).

07.11

Sobota

11:00
Warsztaty Yogi Anatomicznej - Edycja Halloween (wersja light)

Dnia 7.11 odbyły się "Warsztaty Yogi Anatomicznej - Edycja Halloween (wersja light)" jako wydarzenie alternatywne dla osób, którym nie udało się uczestniczyć w poprzednim wydarzeniu ("Warsztaty Yogi Anatomicznej - Edycja Halloween" z dnia 31.10). Prelekcja wstępna była skupiona na budowie miednicy oraz jej ustawieniu w poszczególnych pozycjach (tyłopochylenie, przodopochylenie) wraz z komentarzem na temat mięśni pracujących w tych ustawieniach. W części klinicznej omówione zostały wrodzone wady anatomiczne. Sekwencja pozycji z hatha yogi była ukierunkowana na wzmocnienie nóg. Wydarzenie było otwarte dla studentów kierunku lekarskiego wszystkich uczelni w Polsce, zaś dla osób zainteresowanych wprowadzeniem podobnego projektu w swoich oddziałach IFMSA-Poland, zaraz...

01.11

Niedziela

20:15
Movember

Akcja mająca na celu zwiększanie w społeczeństwie poziomu wiedzy dotyczącej raka jądra i prostaty, zwłaszcza w zakresie profilaktyki tych nowotworów oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych w tym wykonywania badań profilaktycznych. W ramach akcji zrealizowano kampanię informacyjną w social media Oddziału (Facebook + Instagram), konkurs z wiedzy, prelekcję z komunikacji z pacjentem_ntką w zakresie tematów uważanych powszechnie za intymne i szkolenie edukatorskie.

31.10

Sobota

16:00
Warsztaty Yogi Anatomicznej - Edycja Halloween

Dnia 31.10 odbyły się "Warsztaty Yogi Anatomicznej - Edycja Halloween", które otwarte były dla studentów kierunku lekarskiego ze wszystkich uczelni w Polsce. Prelekcję wstępną poprowadziła Karolina Brzegowy, należąca do Studenckiego Koła Anatomii - systematyzując najważniejsze zagadnienia z dziedziny osteologii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na budowę czaszki. W części klinicznej omówione zostały natomiast wrodzone wady anatomiczne - przedstawione z perspektywy pediatrii. Sekwencja pozycji zaczerpniętych z hatha yogi była ukierunkowana na wzmocnienie nóg. Spotkanie zwieńczone było medytacją relaksacyjną.

30.10

Piątek

20:00
Szkolenie z projektowania w programie Canva dla SCOME

Dnia 30.10 odbyło się szkolenie przygotowane dla zespołu SCOME z obsługi programu Canva, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania grafik na wydarzenia.

25.10

Niedziela

18:00
How to IFMSA. Spotkanie organizacyjne Oddziału Kraków

25 października 2020 roku odbyło się spotkanie na platformie MS Teams mające na celu zapoznanie studentów UJ CM oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z działalnością naszej organizacji. Program wydarzenia zawierał prezentację sześciu programów stałych oraz czas na odpowiedzi na pytania uczestników

22.10

Czwartek

19:00
Prezentacja działalności IFMSA-Poland podczas spotkania organizowanego przez PTSS

W dniu 22.10.2020r. przedstawiciele organizacji IFMSA-Poland Oddział Kraków zapoznali studentów kierunku lekarsko-dentystycznego ze strukturą Stowarzyszenia i zakresem działań Programów Stałych.

19.10

Poniedziałek

19:00
Seksualia

Seksualia to konferencja naukowa poświęcona seksualności. W tym roku akcja składa się z 6 wykładów. Nasza konferencja skierowana jest głównie do osób studiujących kierunki medyczne, ale także dla innych osób zainteresowanych. Akcja trwa 11 dni. Współpracujemy z Samorządem UJ, z Samorządem Wydziału Lekarskiego UJ CM, z TęczUJ, z Go Healthy Girl. Objął nas także patronatem Prorektor Gordzicki.

15.10

Czwartek

20:00
Rozliczenie działalności całorocznej SCORA

Rozliczenie KLP z działalności całorocznej w ramach Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS.

11.10

Niedziela

20:00
Rozliczenie działalności całorocznej SCOPH

Rozlicznie KLP z działalności całorocznej w ramach Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego.

06.10

Wtorek

15:00
Pakowanie starterpaków dla pierwszaków

Pakowanie materiałów promocyjnych dla studentów 1. roku, które rozdawane były starostom grup w ramach projektu Peer Support 2020

03.10

Sobota

12:00
Joga w ramach Peer Support

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów pierwszego roku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki na Warsztaty Yogi Anatomicznej! 

01.10

Czwartek

14:45
Peer Support - Opiekunowie pierwszaków oraz grup dziekanatowych

Pamiętacie wolontariuszy, którzy opiekowali się waszą grupą dziekanatową na pierwszym roku? Tym razem poszliśmy krok dalej i zaopiekowaliśmy się każdym pierwszakiem, który chciał skorzystać z takiej pomocy. Tradycyjnie powołaliśmy też opiekunów każdej grupy dziekanatowej  

01.10

Czwartek

00:00
Rozliczenie działalności Asystentów Zarządu Oddziału

Rozliczenie działalności Asystentów Zarządu Oddziału za okres październik 2019 - wrzesień 2020

01.10

Czwartek

00:00
Rozliczenie działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału za okres październik 2020-wrzesień 2021

Rozliczenie działalności Zarządu Oddziału za okres październik 2020-wrzesień 2021

01.10

Czwartek

00:00
Rozliczenie działalności Asystentów Zarządu Oddziału

Rozliczenie działalności Asystentów Zarządu Oddziału za okres październik 2020 - wrzesień 2021

28.09

Poniedziałek

20:00
Rozliczenie działalności całorocznej SCOME

Rozliczenie działalności całorocznej programu ds. edukacji medycznej. 

28.09

Poniedziałek

12:00
Junior Day

Junior Day - wydarzenie organizowane przez IFMSA-Poland Oddział Kraków (w ramach projektu Peer Support) we współpracy z WRSS WL UJ CM. Podczas wydarzenia pierwszaki miały okazję poznać uczelnię i obowiązujące na niej zasady. 

28.09

Poniedziałek

08:00
Ratowanie na spontanie

Internetowe szkolenie z podstaw pierwszej pomocy. Przeprowadziłem 5 godzin szkoleń, które obejmowały informacje teoretyczne oraz demonstracje. Zagadnienia obejmowały resuscytację krążeniowo-oddechową, użycie AED i ogólne zasady bezpieczeństwa podczas udzielania pomocy.