22.04

Piątek

08:00

Medyczne Targi Wiedzy 2022

Mateusz Wylaź

 

Konferencja Ogólnopolska Studentów Uczelni Medycznych "Medyczne Targi Wiedzy 2022" odbyła się w dniach 22-23 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum. W wydarzeniu wzięło udział około 420 uczestników biernych i prawie 60 aktywnych.

Celem konferencji było zobrazowanie studentom uczelni medycznych istoty interdyscyplinarnego wymiaru nauki w zawodach medycznych oraz przybliżenie studentom działalności naukowej w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Konferencja została objęta honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacka Popiela, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja, Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcina Jędrychowskiego oraz Patronatem Naukowy Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. Tomasza Grodzickiego, Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego CM prof. Macieja Małeckiego, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego CM prof. Jacka Sapę oraz Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego CM prof. UJ Piotra Pierzchalskiego.

Kluczowym punktem programu Konferencji było siedem tematycznych sesji naukowych. Zgodnie w motywem przewodnim, sesje miały na celu wykazanie zjawiska interdyscyplinarności w medycynie, a więc każda z sesji reprezentowała inny kierunek wśród nauk medycznych. 57 prelegentów, reprezentujących 18 ośrodków naukowych z całej Polski przedstawiło wyniki swoich badań. Poziom prac przerósł najśmielsze oczekiwania organizatorów. W trakcie sesji uczestnicy Konferencji mieli zaszczyt wysłuchać licznych prac prowadzonych w ramach zespołów interdyscyplinarnych, konkursów grantowych, a także wieloośrodkowych badań międzynarodowych. Każda sesja oceniana była przez jury, składające się z najznamienitszych naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, specjalizujących się w danej dziedzinie. Przez komitet naukowy zostały nagrodzone następujące doniesienia naukowe: ,,Wpływ nowych biguanidów na wybrane aspekty biochemiczne choroby Alzheimera” Borguś D., ,,Związek między ciemną triadą osobowości, a prężnością psychiczną oraz ich zależność od wieku i płci” Gogola A., ,,Wpływ płynu celomatycznego z dżdżownicy, beta-glukanu z owsa, kwasu L-askorbinowego na komórki nowotworowe piersi i jelita grubego” Zegarska P., „Zapalenie ucha środkowego jako przyczyna groźnych powikłań wewnątrzczaszkowych” Mróz A., ,,Nietypowa prezentacja raka płuca u 67-letniej pacjentki” Dykas K., ,,Kształcenie kliniczne studentów pielęgniarstwa w dobie pandemii COVID-19 - badania jakościowe” Olszewska N., ,,Współpraca chirurga szczękowo-twarzowego i fizjoteraptuery kluczem do sukcesu założenia przyklinicznego zespołu rehabilitacyjnego” Rymarczyk M., ,,Morfometryczna ocena zmian średnicy tętnicy piersiowej wewnętrznej w zależności od płci i wieku” Rams D. J.

Wieczór Inauguracyjny Konferencji rozpoczęty został przemówieniem przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Mateusza Wylazia. Przywołany przez Organizatora wydarzenia cytat Karla Poppera razem z kotylionami w barwach Ukrainy przypiętymi na piersi uczestników nawiązywał do wojny na Ukrainie i sytuacji naszych walczących sąsiadów. Następnie Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica rozpoczął ceremonię otwarcia, nadając jej podniosłego wydźwięku. Studenci byli również zaszczyceni możliwością wysłuchania przemowy Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. CM prof. Tomasza Grodzickiego i pełnomocnika prorektora ds. kształcenia dr hab. Agnieszki Pac. Kolejną częścią był panel wykładów o tematyce „Moje miejsce w nauce”. Rozważania na temat nauki podjęli znakomici naukowcy i dydaktycy Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Andrzej Surdacki, prof. Ryszard Lauterbach, prof. Marcin Barczyński i Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Dydaktycznej SSUJ Anna Rudzińska. Po wieczorze inauguracyjnym odbył się poczęstunek z tortem konferencyjnym.

 

W sobotę 23 kwietnia w salach Biochemii Lekarskiej odbył się panel 12 warsztatów w ramach konferencji ,,Medyczne Targi Wiedzy’’, w kazdym warsztacie wzięło udział od 15 do 40 osób. Spośród szeregu warsztatów uczestnicy mieli okazje wziąć udział w zajęciach z szycia kardiochirurgicznego gdzie mogli własnoręcznie na sercach wieprzowych przećwiczyć zakładanie podstawowych szwów i implementacje stentografu aortalnego. Umożliwiono zainteresowanym również na ćwiczenie technik szycia na specjalnie do tego zaprojektowanej sztucznej skórze. W trakcie warsztatów gipsowania chętni poznali podstawowe techniki unieruchomienia kończyn górnych, które później mogli wykorzystać na sobie zakładając prowizoryczne szyny. Osoby chętne poprawić swoje umiejętności miękkie mogły zrobić to na warsztatach autoprezentacji, gdzie pod czujnym okiem trenera pracowali nad umiejętnościami odpowiedniej gestykulacji, prezentacji i modulowania głosem. Odbyły się również warsztaty z przedstawiania prelekcji online. Uczestnicy mieli również okazje do nauki sposobów obrazowania nerwów i naczyń za pomocą USG. Uczestnicy Konferencji mogli również uczestniczyć w warsztatach z analizy zapisu EKG I praktycznych warsztatach z fizjoterapii. Przerwa obiadowa miała miejsce na "dachu Akademii Muzycznej" w restauracji Metrum. Natomiast po południu odbyły się Targi Kół Naukowych oraz Zwycięskie Sesje Naukowe. Social Program: W piątek o godz. 12. gra terenowa rozpoczęła Social Program Konferencji, wzięło w niej udział 54 studentów. Uczestnicy mieli okazje poznać jedne z najważniejszych miejsc naszego miasta, takie wzgórze Wawel, Smok Wawelski gmach Teatru Słowackiego, kultowa Piwnica pod Baranami, planty i Plac Szczepański, budynek Collegium Novum, czy Katedra Anatomii. Zadania, które wykonywali uczestnicy nawiązywały do historii i teraźniejszości naszego Uniwersytetu, najważniejszych wydarzeń dla miasta Krakowa czy barwnych legend związanych z odwiedzanymi miejscami. Na mecie na każdego czekał krakowski obwarzanek. Po wieczorze inauguracyjnym blisko 100 uczestników Konferencji mogli wziąć udział w "Nocnym zwiedzaniu Muzeum Katedry Anatomii".

W dniu 23 kwietnia w restauracji Avangarda miał miejsce Bal Wiosenny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, który stanowił także zwieńczenie tegorocznej edycji Medycznych Targów Wiedzy- ogólnopolskiej konferencji studenckiej. Wydarzenie to było szczególnie wyjątkowe, ponieważ po raz pierwszy od ponad 2 lat studenci trzech wydziałów UJCM, a także innych uczelni w Polsce, mogli spotkać się, wspólnie świętować i wymienić cenne doświadczenia. Przybyłych studentów zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz uczelni oraz grona akademickiego. Przemówienia pani dr hab. Agnieszki Pac- pełnomocnika prorektora ds. kształcenia, pana profesora dr hab. Grzegorza Kopcia- prodziekana ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka oraz pani profesor Jolanty Pytko-Polończyk -prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym oraz Ryszarda Fereta przewodniczącego Rady Samorządu Studentów UJCM stanowiły uroczyste otwarcie balu.

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego, Kraków