29.03

Wtorek

16:30

Sprzątanie siedziby

Bartosz Roś

Akcja sprzątania siedziby IFMSA-Poland Oddział Kraków

CDK WL UJ CM, ul. św. Łazarza 16