31.03

Środa

18:00

Warsztaty EKG część VII

Mateusz Wylaź

Siódme spotkanie z cyklu warsztatów EKG pod nazwą: "Stymulacja nierówna stymulacji? Czyli obraz kardiostymulatora w EKG." odbyło się 31 marca. W Polsce żyje ponad 100 000 osób z kardiostymulatorem, dlatego istotne do pełnego zrealizowania programu warsztatów EKG w roku akademickim 2020/2021 było wprowadzenie zagadnień dotyczących kardiostymulatora, wskazań do jego wszczepienia i przede wszystkim właściwej oceny EKG u pacjenta z zewnętrznym stymulatorem serca.
Spotkanie poprowadził Pan dr n. med. Jacek Bednarek, wybitny specjalista w dziedzinie implantacji rozruszników serca, kardiowerterów-defibrylatorów i urządzeń resynchronizujących. W warsztatach wzięło udział 42 studentów wydziału lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz innych uniwersytetów medycznych.

Spotkanie odbyło się zdalnie, za pomocą platformy Microsoft Teams.