03.12

Czwartek

18:00

Warsztaty EKG część I

Mateusz Wylaź

Pierwsze spotkanie z cyklu Warsztatów EKG odbyło się 3 grudnia. Zostało ono poprowadzone przez Pana prof. dr hab. n. med. Andrzeja Surdackiego - kierownika II Kliniki Kardiologii. Na spotkaniu w którym wzięło udział 50 studentów wydziału lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum omówione zostały teoretyczne zagadnienia dotyczące interpretacji EKG, m. in. patologiczny załamek Q, przerost i niedokrwienie mięśnia sercowego, bloki odnóg pęczka Hisa... Uczestnicy mieli także możliwość udoskonalania umiejętności inerpretowania EKG poprzez aktywny udział w analizie przypadków klinicznych.

Spotkanie odbyło się zdalnie, za pomocą platformy Microsoft Teams.