31.10

Sobota

16:00

Warsztaty Yogi Anatomicznej - Edycja Halloween

Urszula Sołdaj

Dnia 31.10 odbyły się "Warsztaty Yogi Anatomicznej - Edycja Halloween", które otwarte były dla studentów kierunku lekarskiego ze wszystkich uczelni w Polsce. Prelekcję wstępną poprowadziła Karolina Brzegowy, należąca do Studenckiego Koła Anatomii - systematyzując najważniejsze zagadnienia z dziedziny osteologii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na budowę czaszki. W części klinicznej omówione zostały natomiast wrodzone wady anatomiczne - przedstawione z perspektywy pediatrii. Sekwencja pozycji zaczerpniętych z hatha yogi była ukierunkowana na wzmocnienie nóg. Spotkanie zwieńczone było medytacją relaksacyjną.

Online - Microsoft Teams