12.11

Czwartek

19:00

Promocja programu SCORE podczas spotkania StudiUJ aktywie z PTSS Kraków

Adrianna Skóra
Podczas spotkania StudiUJ aktywnie z PTSS Kraków na platformie MS Teams studenci kierunku lekarsko-dentystycznego mieli okazję zapoznać się z możliwościami wyjazdu w ramach Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej. online, platforma MS Teams