28.09

Poniedziałek

08:00

Ratowanie na spontanie

El-Ayachi Jr Stitou

Internetowe szkolenie z podstaw pierwszej pomocy. Przeprowadziłem 5 godzin szkoleń, które obejmowały informacje teoretyczne oraz demonstracje. Zagadnienia obejmowały resuscytację krążeniowo-oddechową, użycie AED i ogólne zasady bezpieczeństwa podczas udzielania pomocy.

IV LO w Wałbrzychu