29.07

Środa

18:00

Warsztaty Yogi Anatomicznej - naczynia (online) /akcja #4

Urszula Sołdaj

Dnia 29.07 odbyły się "Warsztaty Yogi Anatomicznej - naczynia (online)", pierwszy raz w historii przeprowadzone za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Teoretyczny wstęp dotyczył układu sercowo-naczyniowego z perspektywy anatomii oraz aspektów klinicznych, jak również mechaniki wybranych pozycji. Praktyka yogi w skarpetkach zapewniła dynamikę treningu, który zwieńczony był relaksującą medytacją. Pod koniec spotkania uczestnicy mieli możliwość wziąć udział w quizie konkursowym z nagrodami. 

Microsoft Teams (online)

Link do kanału, gdzie odbyło się spotkanie: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a93cf08b1a66747d8b8472fe2bf420df3%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9f91ce8b-5fcf-45e6-a1b8-f1deaa6a98f6&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb