19.05

Wtorek

17:00

Poznaj Swoją Specjalizację - Interna i Chirurgia

Jerzy Skuciński

W dniu 19.05.2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Poznaj Swoją Specjalizację” za pośrednictwem platformy MS Teams. Gośćmi spotkania była Pani dr n. med. Dorota Cibor, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii oraz Pan dr n. med. Mateusz Rubinkiewicz, chirurg ogólny. Prelegenci podzielili się wiedzą na temat swojego zawodu i doświadczeniach z nim związanych a słuchacze mieli możliwość zadania nurtujących ich pytań.

 

Link do fotorelacji: https://www.facebook.com/ifmsapolandkrakow/photos/pcb.3315215931862409/3315215875195748/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBEUfvDo27JVUYhmidWpqatf4Aofyyc-Rfi8B-WdVRLj45ZCDec-7hFgHB1mPnQ1ALlc5ROpA2t0bvr

Usługa Microsoft Teams