28.04

Wtorek

17:30

Poznaj Swoją Specjalizację - Psychiatria

Jerzy Skuciński

W dniu 28.04.2020 r. odbyło się spotkanie z cyklu „Poznaj Swoją Specjalizację”, po raz pierwszy w Krakowie, w formie webinarium na platformie MS Teams. Gościem spotkania był Pan dr n. med. Michał Mielimąka, specjalista psychiatra, adiunkt w Katedrze Psychoterapii UJ CM w Krakowie i starszy asystent w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pan Doktor podzielił się wiedzą na temat swojego zawodu i doświadczeniach z nim związanych a słuchacze mili możliwość zadania nurtujących ich pytań.

 

Link do fotorelacji: https://www.facebook.com/ifmsapolandkrakow/photos/pcb.3315215931862409/3315215758529093/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBQKkI8Bm5LTN0lIpahsPkX_czWbj3wOct0PYCZST8cH3YGtMrT8tAOsOvMZv2nhplxH14P6iQi-yxh

Usługa Microsoft Teams