05.05

Wtorek

15:00

Peer education-webinarium w ramach Zaszczep wiedzę

Joanna Przeniosło

Przeprowadznie prezentacji na temat podstaw organizacji układu ospornościowego oraz działania szcepionek dla grupy 11 licealistów.

kraków