01.10

Wtorek

18:15

Rozliczenie działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału - październik 2019

Zuzanna Oleniacz

Rozliczenie działalności Zarządu Oddziału Kraków i Komisji Rewizyjnej Oddziału za miesiąc październik

Kraków