Zarząd naszego Oddziału

Prezydent Oddziału - Zuzanna Oleniacz

prezydent@krakow.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. Marketingu - Marcin Major

vpe@krakow.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. Zasobów Ludzkich - Maja Świątek

vpm@krakow.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału - Magda Łabęcka

skarbnik@krakow.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału - Dominika Szumilas

sekretarz@krakow.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej - Adrianna Skóra

lore@krakow.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych - Maciej Kurp

leo@krakow.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego - Bartosz Roś

lpo@krakow.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej - Karolina Pająk

lome@krakow.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju - Kacper Grudzień

lorp@krakow.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS - Katarzyna Matwiej

lora@krakow.ifmsa.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału - Anna Królikowska, Benjamin Michalik

kro@krakow.ifmsa.pl

Dyżur

Dyżur Zuza Oleniacz

17 Październik, Czwartek, 14:30 - 17:00

Siedziba IFMSA-Poland Oddział Kraków, CDK pokój 001