polski english

Warunki kwalifikacji

UWAGA! Aktualnie nie jest prowadzona kwalifikacja na wymianę naukową SCORE.

Najbliższa kwalifikacja odbędzie się w listopadzie 2018.

 

Wszyscy aplikujący na wymianę naukową SCORE muszą być członkami IFMSA-Poland!

Więcej informacji w zakładce: Jak dołączyć?

Na wymianę naukową SCORE mogą jechać studenci wszystkich kierunków uczelni medycznych, po każdym roku studiów!

Warunkiem jest uzyskanie minimum 30 punktów za działalność w IFMSA-Poland oraz posiadanie certyfikatu językowego (obowiązuje język angielski) na poziomie minimum B2 lub oceny z egzaminu językowego nie niższej niż 4.0.

Uwaga studenci innych kierunków niż lekarski! Wymagane jest samodzielne znalezienie projektu w bazie ifmsa.org akceptującego studentów spoza kierunku lekarskiego oraz zgłoszenie się z tytułem projektu do LORE, celem weryfikacji jego aktualności minimum 7 dni przed aplikacją.

UWAGA: Studenci ostatniego roku mogą ubiegać się o wyjazd na wymianę naukową, jeśli planowana data zakończenia wymiany naukowej nie jest późniejsza niż 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku ukończenia studiów.

 

1. Wybór max. 3 krajów z listy kontraktów.

Każdy student, wybierający dany kraj (NMO), musi zapoznać się z wymaganiami stawianymi przez wybrane NMO - Exchange Conditions (EC). Wybór kraju i projektu oraz warunki wymiany:

- lista kontraktów,

- Exchange Conditions 

 

2. Złożenie wymaganych dokumentów

  • Kwestionariusz kwalifikacyjny (więcej informacji tutaj);

  • Certyfikat językowy podpisany przez Centrum Językowe UJ CM lub inny (np. CAE, FCE itd.)

  • Dowód wpłaty za składkę członkowską 2018/2019;

  • Udokumentowanie działalności naukowej wymienionej w kwestionariuszu kwalifikacyjnym (ewentualne ksero abstraktów, potwierdzenia działalności w kołach naukowych itp.);

 

3. Komisja Kwalifikacyjna - przydzielanie punktów

Zadaniem Komisji jest sprawiedliwie przydzielić punkty wszystkim osobom aplikującym na wyjazd SCORE, zgodnie z punktacją podaną w Kryteriach rozliczania działalności członków IFMSA-Poland oraz Regulaminie SCORE IFMSA-Poland

  • Aktywność naukowa: punkt 7.4;

  • Publikacje naukowe: punkt 7.5;

  • Działalność w STN, nagrody oraz wyróżnienia w konkursach, na kongresach oraz konferencjach: punkt 7.6;

  • Średnia ocen: punkt 7.8

     

 Do punktacji nie jest liczona sama obecność na konferencji! Liczony jest TYLKO czynny udział.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za działalność naukową nie może przekroczyć 25% wartości punktów uzyskanych za działalność w Stowarzyszeniu.

 

Dalsze etapy procesu kwalifikacyjnego:

4. Weryfikacja punktacji przez Koordynatora Narodowego ds. Wymiany Naukowej

5. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na wyjazd w ramach SCORE

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Kraków
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl